Znaki dzienne – w ruchu

Statek o napędzie mechanicznym (z wyjątkiem małego statku) płynący w ciągu dnia na czele pociągu holowniczego powinien mieć oznakowanie w postaci walca umieszczonego pionowo w dziobowej części statku na takiej wysokości, aby walec był widoczny ze wszystkich stron (znak 26 załącznika nr 1); walec powinien być koloru żółtego z pasami — czarnym i białym w górnej i dolnej części, z tym że pas biały powinien być umieszczony od skrajnych stron walca. Statek poruszany przy pomocy żagla i silnika, z wyjątkiem małego statku, powinien mieć w ciągu dnia oznakowanie w postaci czarnego stożka z wierzchołkiem skierowanym ku górze, umieszczonego na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem znaków największego zanurzenia (znak 27 załącznika nr 1).

Regały do archiwum
http://www.log-system.pl
Dostawca kompleksowego wyposażenia magazynów.
W naszej ofercie znajdują się regały paletowe, półkowe, magazynowe.

Statek z ładunkiem łatwopalnym, płynący w ciągu dnia, powinien mieć niezależnie od oznakowania określonego w ust. 1, oznakowanie w postaci niebieskiego stożka z wierzchołkiem skierowanym ku do­łowi, umieszczonego w odpowiednim miejscu i na takiej wysokości, aby stożek był widoczny ze wszystkich stron (znak 28 załącznika nr 1), z tym że niebieskim stożkiem powinien być oznakowany: w pociągu holowniczym — statek o napędzie mechanicznym pły­nący na czele pociągu (znak 29 załącznika nr 1); w zestawie pchanym — statek płynący na czele zestawu oraz pchacz (znak 30 załącznika nr 1).

Statek z ładunkiem wybuchowym, płynący w ciągu dnia, powinien mieć niezależnie od oznakowania określonego w ust. 1, oznakowanie w postaci czerwonego stożka z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi, umieszczonego w odpowiednim miejscu na takiej wysokości, aby stożek był widoczny ze wszystkich stron (znak 31 załącznika nr 1), z tym że oznakowany czerwonym stożkiem powinien być: w pociągu holowniczym — statek o napędzie mechanicznym pły­nący na czele pociągu (znak 32 załącznika nr 1); w zestawie pchanym — statek płynący na czele zestawu oraz pchacz (znak 33 załącznika nr 1).

Promy, z wyjątkiem promów zaliczanych do kategorii małych stat­ków, poruszające się w ciągu dnia, powinny być oznakowane zieloną kulą umieszczoną na wysokości co najmniej 4 m od poziomu znaków największego zanurzenia (znak 34 załącznika nr 1).

Statek wymagający ochrony przed wysoką falą, płynący w ciągu dnia, może mieć dodatkowe oznakowanie w postaci flagi czerwono-białej umieszczonej w miejscu zapewniającym widoczność flagi ze wszystkich stron (znak 35 załącznika nr 1); zamiast jednej flagi czerwono-białej można stosować dwie flagi: czerwoną i białą, z tym że flaga czerwona powinna być umieszczona nad flagą białą.

Statek z ustalonym przez inspektorat żeglugi śródlądowej prawem pierwszeństwa przejazdu w miejscach, w których kolejność prze­jazdu jest regulowana, powinien być, niezależnie od odpowiedniego oznakowania określonego w ust. 1—6, oznakowany czerwonym pro­porczykiem w kształcie trójkąta, umieszczonym na przodzie statku, na wysokości zapewniającej dobrą widoczność proporczyka (znak 36 załącznika nr 1).

Powiązane artykuły