Znaki dzienne – postój

Statek z ładunkiem łatwopalnym, znajdujący się na postoju w dzień, powinien być oznakowany stożkiem niebieskim w sposób określony w § 17 ust. 3 (znak 37 załącznika nr 1). Statek z ładunkiem wybuchowym znajdujący się na postoju w dzień, powinien być oznakowany stożkiem czerwonym w sposób określony w § 17 ust. 4 (znak 38 załącznika nr 1). Statek wymagający ochrony przed wysoką falą, znajdujący się na postoju w dzień, może być oznakowany flagą czerwono-białą lub flagami czerwoną i białą w sposób określony w § 17 ust. 6 (znak 39 załącznika nr 1).

Montaż podłogi Warszawa
http://vipparkiet.pl/
Dobierzemy dla Ciebie podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.

Statek rybacki pozostający na postoju w dzień z wyłożonymi w bez­pośredniej bliskości szlaku żeglownego sieciami lub innymi urządze­niami do połowu, powinien mieć oznakowane sieci lub urządzenia do połowu żółtymi pływakami w takiej ilości, która pozwala na ok­reślenie ich położenia (znak 40 załącznika nr 1). Statek techniczny w czasie wykonywania pracy w dzień powinien być oznakowany (znak 41 załącznika nr 1): kulą czerwoną i kulą białą, umieszczonymi jedna nad drugą w odległości około 1 m, od strony wolnego przejazdu na szlaku że­glownym, z tym że kula czerwona powinna być umieszczona nad kulą białą; kulą czerwoną umieszczoną na statku od strony, po której nie ima wolnego przejazdu, na tym samym poziomie co kula czerwo­na od strony wolnego przejazdu.

Statek, który osiadł na mieliźnie lub statek, który zatonął powinny mieć w dzień następujące oznakowanie (znak 41 b załącznika nr 1): czerwono-białą flagę lub dwie flagi: czerwoną i białą, umieszczone jedna nad drugą od strony wolnego przejazdu; w przypadku dwóch flag — flagę czerwoną umieszcza się nad flagą białą; czerwoną flagę umieszczoną na statku od strony, po której nie ma wolnego przejazdu; dla oznakowania statku, który zatonął — znaki wymienione w pkt 1) i 2) umieszcza się na łodzi lub pływaku.

Jeżeli statek techniczny, statek, który osiadł na mieliźnie lub statek, który zatonął, stanowią przeszkodę lub zagrożenie dla uprawiania żeglugi, należy niezależnie od oznakowania określonego w ust 5 i 6 umieścić na brzegu drogi wodnej znak nakazu zwiększenia uwagi (znak 20 załącznika nr 3). Każda kotwica rzucona do wody powinna być oznakowana żółtym pływakiem (bobrem) wskazującym jej położenie (znak 42 załącznika nr 1).

Powiązane artykuły