Oznakowania wzrokowe

Zakaz wstępu na statek osobom nie należącym do załogi oznacza się białą tarczą w kształcie koła o średnicy 60 cm, z czerwoną obwódką. Na tarczy widnieje czarnego koloru sylwetka piechura, przekreślona czerwonym ukośnym pasem (znak 43 załącznika nr 1). Znak umiesz­cza się w zależności od potrzeb, na pokładzie lub na trapie statku. W nocy znak powinien być oświetlony. Zakaz palenia tytoniu na statku oznacza się białą tarczą w kształcie koła o średnicy 60 cm, z czerwoną obwódką.

Na tarczy widnieje czarnego koloru rysunek dymiącego papierosa, przekreślonego czer­wonym ukośnym pasem (znak 44 załącznika nr 1). Znak umieszcza się, w zależności od potrzeb, na pokładzie lub na trapie statku. W nocy znak powinien być oświetlony. Statki inspekcyjne inspektoratów żeglugi śródlądowej powinny być oznakowane zarówno w dzień, jak i w nocy, niebieskim światłem migawkowym (znak 45 załącznika nr 1).

Wzywanie pomocy przez statek znajdujący się w niebezpieczeństwie należy sygnalizować znakiem nadawanym przez zataczanie kół fla­gą (bez względu na kolor), ręką lub innym przedmiotem (w dzień) albo białym światłem (w nocy), uzupełnionym w razie potrzeby od­powiednim sygnałem dźwiękowym (znak 46 załącznika nr 1).

Statek, w pobliżu którego obowiązuje zakaz postoju innych statków, powinien posiadać na pokładzie znak w postaci białej kwadratowej tablicy z czerwoną obwódką i czerwonym pasem przekątnym z czarną literą „P”; u dołu krawędzi tablicy powinien być umocowa­ny biały trójkąt z czarnymi cyframi określającymi w metrach odleg­łość, na którą obowiązuje zakaz. Tablica powinna być w nocy oświetlona (znak 47 załącznika nr 1).

Powiązane artykuły