Dźwiękowa sygnalizacja statków

Rodzaje sygnałów dźwiękowych

Ustala się następujące rodzaje sygnałów dźwiękowych statków: sygnały ogólne i alarmowe; sygnały mijania; sygnały wyprzedzania; sygnały zawracania; sygnały wejścia do portu lub wyjścia z portu i bocznych dróg wodnych; sygnały dźwiękowe w czasie ograniczonej widzialności; sygnały statku na postoju. Statek wyposażony w urządzenia radarowe, płynący w dół drogi wodnej, powinien przy zbliżaniu się do innych statków nadawać sygnał składający się z trzech dźwięków o różnej tonacji, powtarzany trzy razy.

Siatka budowlana
http://www.bezpieczna-firma.eu/budowa.html
Firma GEMMA – bezpieczeństwo na budowie.
Wysokiej jakości siatka budowlana wygrodzeniowa.

Statek będący w niebezpieczeństwie lub wzywający pomocy powinien nadawać sygnał w postaci powtarzającego się uderzenia w dzwon lub powtarzających się sygnałów dźwiękowych długich, mechanicznego urządzenia sygnałowego. Rodzaje sygnałów dźwiękowych, ich znaczenie i sposób nadawania określa załącznik nr 2 do niniejszych przepisów.

Stosowanie dźwiękowej sygnalizacji

Sygnały dźwiękowe służą do porozumiewania się w zakresie nawigacji oraz do przekazywania informacji alarmowych. Statki powinny być wyposażone w dzwony, z tym że: statki o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem niektórych małych statków, powinny być wyposażone ponadto w mechaniczne urządzenia sygnałowe umieszczone na wysokości zabezpieczającej słyszalność sygnału przed statkiem oraz w miarę możliwości z tyłu statku; małe statki nie posiadające mechanicznych urządzeń sygnałowych powinny być wyposażone w trąbki lub rogi. Na statkach o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem statków parowych i małych statków, sygnały dźwiękowe nadaje się równocześnie z sygnałem świetlnym nadawanym światłem żółtym, w sposób zapewniający widzialność ze wszystkich stron.

W pociągach holowniczych, w zespołach sprzężonych lub w zestawach pchanych sygnały dźwiękowe powinny być nadawane z tego statku, na którym znajduje się kierownik pociągu holowniczego, zestawu pchanego lub zespołu sprzężonego. Przy stosowaniu sygnałów (ust. 1—4) należy przestrzegać, aby sygnały dźwiękowe były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w przepisach.

Powiązane artykuły