Miejsca do żeglowania

16 kwietnia 2017 admin 0

Jeziorak Do pływania po Jezioraku przyda się sprawdzony jacht z silnikiem. Osoby pływające po tym jeziorze podkreślają, że niezależnie, w jakim miejscu się żegluje, wiatr dmucha […]

Terminologia

15 kwietnia 2017 admin 0

Dziób to przednia część jachtu. Dokładniej pisząc przednia część kadłuba. Najczęściej w kształcie trójkąta. Finkil – inaczej nazywany balastem płetwowym, płetwa, która spełnia funkcję balastu w sposób […]

Żegluga pasażerska

9 kwietnia 2017 admin 0

Statek pasażerski powinien mieć na widocznym miejscu napis okreś­lający największą dopuszczalną liczbę pasażerów, z tym że na stat­kach wielopokładowych informacja o największej dopuszczalnej licz­bie pasażerów […]

Rodzaje patentów

16 marca 2017 admin 0

Patenty żeglarskie to uprawnienia, które pozwalają na pływanie po wodach morskich i śródlądowych na odpowiedniej klasy sprzęcie. Wyróżnia się różne rodzaje patentów. I tak mamy:

Znaki żeglugowe

8 marca 2017 admin 0

Dla określenia trasy szlaku żeglownego i przeszkód żeglugowych na szlaku dróg wodnych stosuje się następujące rodzaje znaków żeglu- gowych: znaki pływające, wyznaczające szlak żeglowny; znaki […]