Żegluga pasażerska

9 kwietnia 2017 admin 0

Statek pasażerski powinien mieć na widocznym miejscu napis okreś­lający największą dopuszczalną liczbę pasażerów, z tym że na stat­kach wielopokładowych informacja o największej dopuszczalnej licz­bie pasażerów […]

Znaki żeglugowe

8 marca 2017 admin 0

Dla określenia trasy szlaku żeglownego i przeszkód żeglugowych na szlaku dróg wodnych stosuje się następujące rodzaje znaków żeglu- gowych: znaki pływające, wyznaczające szlak żeglowny; znaki […]

Znaki rozpoznawcze statku

7 marca 2017 admin 0

Statki żeglugi śródlądowej, z wyjątkiem statków morskich czasowo przebywających na wodach śródlądowych, powinny mieć na kadłu­bie lub na tablicach trwale przymocowanych do kadłuba następują­ce znaki […]

Oznakowania wzrokowe

8 lutego 2017 admin 0

Zakaz wstępu na statek osobom nie należącym do załogi oznacza się białą tarczą w kształcie koła o średnicy 60 cm, z czerwoną obwódką. Na tarczy […]

Okresy ograniczonej widzialności

25 października 2016 admin 0

W warunkach ograniczonej widzialności (mgła, śnieżyce itp). statek powinien płynąć ze zmniejszoną szybkością i mieć obserwatora na dziobie (na przodzie zestawu pchanego); obserwator porozumiewa się […]