Znaki dzienne – postój

17 maja 2017 admin 0

Statek z ładunkiem łatwopalnym, znajdujący się na postoju w dzień, powinien być oznakowany stożkiem niebieskim w sposób określony w § 17 ust. 3 (znak 37 […]

Zasady ruchu żeglugowego

5 maja 2017 admin 0

Zasady ruchu żeglugowego przy manewrach zawracania Przed wykonaniem manewru zawracania statku należy upewnić się, czy ruch innych statków na drodze wodnej pozwala na wykonanie manewru […]