Miejsca do żeglowania

16 kwietnia 2017 admin 0

Jeziorak Do pływania po Jezioraku przyda się sprawdzony jacht z silnikiem. Osoby pływające po tym jeziorze podkreślają, że niezależnie, w jakim miejscu się żegluje, wiatr dmucha […]

Terminologia

15 kwietnia 2017 admin 0

Dziób to przednia część jachtu. Dokładniej pisząc przednia część kadłuba. Najczęściej w kształcie trójkąta. Finkil – inaczej nazywany balastem płetwowym, płetwa, która spełnia funkcję balastu w sposób […]

Żegluga pasażerska

9 kwietnia 2017 admin 0

Statek pasażerski powinien mieć na widocznym miejscu napis okreś­lający największą dopuszczalną liczbę pasażerów, z tym że na stat­kach wielopokładowych informacja o największej dopuszczalnej licz­bie pasażerów […]