Rodzaje patentów

16 marca 2017 admin 0

Patenty żeglarskie to uprawnienia, które pozwalają na pływanie po wodach morskich i śródlądowych na odpowiedniej klasy sprzęcie. Wyróżnia się różne rodzaje patentów. I tak mamy:

Znaki żeglugowe

8 marca 2017 admin 0

Dla określenia trasy szlaku żeglownego i przeszkód żeglugowych na szlaku dróg wodnych stosuje się następujące rodzaje znaków żeglu- gowych: znaki pływające, wyznaczające szlak żeglowny; znaki […]

Znaki rozpoznawcze statku

7 marca 2017 admin 0

Statki żeglugi śródlądowej, z wyjątkiem statków morskich czasowo przebywających na wodach śródlądowych, powinny mieć na kadłu­bie lub na tablicach trwale przymocowanych do kadłuba następują­ce znaki […]